Actualité

Horaire de fin d'année


 


 


 

 

 


  

 

Jeudi, 27.12.2018                          Ouvert aux heures usuelles

Vendredi, 28.12.2018                    Ouvert aux heures usuelles


 

Lundi, 31.12.2018                          Ouvert de 8h à 12h

Mardi, 01.01.2019                         Fermé

Mercredi, 02.01.2019                    Ouvert aux heures usuelles

Jeudi, 03.01.2019                          Ouvert aux heures usuelles

Vendredi, 04.01.2019                    Ouvert aux heures usuelles


 


 

D'Gemeng Feelen wënscht alle Bierger

schéi Feierdeeg a vill Gléck am neie Joer.