Dernière modification : 18 avril 2018 à 07:42

Velospiste Nidderfeelen / Waarken

 

D’Piste féiert vu Nidderfeelen op Waarken duerch de schéine Waarkdall. Dee ganze Waarkdall ass Fauna-, Flora- an Habitatschutzgebitt, e schéine Liewensraum fir Planzen an Déieren an enger wonnerbarer Landschaft, ee geschwongenen, déif ageschniddenen Dall mat géien, ofwiesslungsräichen Häng, mat Louhecken op Fielsspëtzten, Fiichtwisen mat Sumpfvegetatioun, e schéi gekrëngelte Baachlaf, Seitendäller mat Quellen a Klenggewässer, eng Rei Wisen mat enger grousser Aartenvielfalt, déi ënnert d’Biodiversitéitsprogrammer falen, Drëchemaueren fir de Wee ze festigen, Schiefergestécks fir de Baachlaf ze festigen, Iwwerrechter vu Fléitsgrief asw.

D’Velospist gehéiert och zum nationale Netz vun de Velospisten an ass ënnert der Bezeechnung PC16 Piste cyclable de la Moyenne Sûre Feulen - Goebelsmühle agedroen (www.pch.public.lu)

 

  

 

 

Piste cyclable Niederfeulen-Warken

 

La piste cyclable menant de Niederfeulen  à Warken à travers la vallée de la Wark.

Toute la vallée, un biotope pour animaux et plantes, est un habitat, maillon du réseau ‘NATURA 2000’.

Il s’agit d’un joli paysage, gravé par cette grande vallée, un ruisseau, des haies vives, des marais, des prés marqués par une grande biodiversité, …

La piste cyclable fait partie du réseau national des pistes cyclables et porte le nom « PC16 Piste cyclable de la Moyenne Sûre Feulen – Goebelsmühle ». (www.pch.public.lu)

  

 

 

Der Fahrradweg Niederfeulen-Warken

 

Der Fahrradweg führt von Niederfeulen nach Warken durch das schöne Warktal.

Das ganze Tal, das einen großen Lebensraum für Tiere und Pflanzen bietet, ist ein Naturschutzgebiet, das zur Direktive „NATURA 2000“ gehört.

Eine wunderschöne Landschaft, geprägt durch dieses schöne Tal, mit schrägen Hängen, mit Lohhecken auf Felsenspitzen, Sumpfvegetation, einen schönen Wasserlauf, Seitentälern mit Quellen und Kleingewässer, Wiesen mit großer Artenvielfalt, Trockenmauern um den Weg und den Bachlauf zu festigen, …

Dieser Fahrradweg gehört zum nationalen Netz der Fahrradwege und ist gekennzeichnet unter „PC16 Piste cyclable de la Moyenne Sûre Feulen – Goebelsmühle“. (www.pch.public.lu)

 

 

 

 

 

Non
Non